Ildikó Csölleová

AUTORKA

Narodená v roku 1974. Bratislava - Slovensko. Národnosť - maďarská. Vdova. Jeden dospelý syn. Od narodenia sa venujem genetickej psychológii. Sledujem, pozorujem, spochybňujem, overujem, diskutujem, opäť overujem, veľa rozmýšľam, koncipujem metodiky, konzultujem, zase diskutujem, overujem a vo finále zverejňujem svoje výskumy, pozorovania do publikácií, diel, metodík, ktoré sú vhodné pre širokú alebo špecializovane orientovanú, aj odbornú, verejnosť. (Mnoho detailov nezverejňujem. Ponechávam kreativitu aj na iných, ktorí sa naučia základy.)

Môj život je o živote. Milujem život v jeho rôznorodosti. Jeho farebnosti. Som nadšená z prejavov potenciálu, ktoré v sebe ukrýva evolúcia človeka. 

Moja práca, môj súkromný výskum prebieha v zákulisí. Potichu. Je málo pravdepodobné, že na mne rozpoznáte, ktorej téme sa aktuálne venujem. Som rada neviditeľná, pretože to sú tie okamihy, kedy sa život prejavuje bez pretvárky. Rada pozorujem a rada svoje pozorovanie detailne zaznamenávam. Milujem ten moment, kedy objavím kolektívny proces v genetike, ktorý máme, vďaka evolúcii, k dispozícii všetci. Zväčša zverejňujem iba tieto kolektívne mechanizmy genetiky. Individuálne procesy a výsledky genetiky v mojej práci nazývam, ako proces spracovania podnetov. 

Prijať - spracovať - odovzdať. 2005 Metodika psychoanalýza podnetového spracovania.

Genetika je priama, pravdivá, realistická a matematická. Je presná a dokáže zacieliť na svoj vlastný výskum. Tieto jej mechanizmy a funkcie zaznamenávam a kolektívne selektujem na najvyššiu pravdepodobnosť, ktorá je daná každému jednému živému človeku na tejto Zemi. Po získaní základov o tom, ako funguje naše telo to dokáže už každý. Toto je na DNA psychológii geniálne. 

Genetika je nevyčerpateľná studnica poznania, ktorá si vždy nájde cestu, ako sa prejaviť v našej rozumnej mysli. Je zdroj poznatkov, ktoré človek potom objavuje vo svojich nápadoch, myšlienkach, analýzach. Sú stimulom chcieť, túžiť, mať. Zároveň sú však aj stimulom bezpečnostným, ak práve naša genetika nesúhlasí s našim individuálnym spracovaním podnetov. Vtedy dokáže genetika aj zarevať a my zutekáme za hory, doly a jedujeme sa. Tento proces nazývam vo svojej práci, ako detox podnetov - teda neodsúhlasených myšlienok, ktoré naša genetika odmieta. 

Pochopením procesov, vďaka ktorým naša myseľ spracováva podnety, som atypicky humorne naladená pri svojom výskume. Ako hovorievam, genetika človeka má veľký zmysel pre humor. Človek sa, aj výborne zabaví. A vo finále získa vzácny poznatok, pretože, naša genetika - evolučná genetika človeka - druh DNA človek, je evolučnou líniou života, postupne vedome prizvaný k vnútro-vedomej výučbe, ktorú riadi samotná genetika človeka. 

A toto sú tie fakty, pre ktoré DNA psychológiu, človek nedokáže od seba odložiť. Žijeme ju všetci., Líšime sa len v jednom. existujú nadšenci, vďaka mojej niekoľkoročnej práci, ktorí genetickej - DNA psychológii rozumejú a žijú ju, a iní sa to len o chvíľu naučia. 

Nemôžeme predsa spochybniť genetiku a jej inteligenciu, ak ju reálne žijeme všetci. Je správny čas s ňou začať spolupracovať. Rovnováha je základ rozvoja a budúcnosti. A naša civilizácia človeka už nutne potrebuje bezspornú psychológiu vo vlastných telách. 

Pozrite aj archív mojich diel... 

Ak sa ma spýtate aká som - odpovedia Vám zväčša, že genetická. Ale má rada dobré jedlo, pohodu, úsmev, ľudí, ktorí milujú život bez hrania sa na niečo, kým nie sú. 

Naša genetická inteligencia je v vo svojej kráse pravdivá, reálna a bezsporná. Všetko to sporné, čo žijeme je len jej snaha nás naučiť, ako to nemáme robiť. Sme inteligentné bytosti a bolo by odmenou, žiť tak, ako si to vymyslela naša línia života. 

Moja práca prináša poznatky o tom, AKO. Ako sa vrátiť k sebe samým tak, aby sme vedeli normálne vedome fungovať v našom modernom svete bez sporov a trení. 

Registrácia autorských práv Slovenská národná knižnica - Martin od roku 2009

Smiech a radosť sú rozvojové detoxikačné procesy, ktoré dokážu reštartovať genetiku, aj našu myseľ pre kvalitnejšie výsledky. Spúšťa ich genetika. Jednoducho niečo sa podnetovo uvoľní a toto uvoľnenie použije naša genetika pre revitalizáciu fyzického ale aj mentálneho tela.  

Ildikó Csölleová - author and owner and human person* IDMT ® © ALL RIGHTS RESERVED 1974 * Official new website 2021
 Thamk for the webnode.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!